Haraldsgade 53

Ombygning af kontorbygning

Kontorbyggeri – Ombygning

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsens traditionelle cellekontorer ombygges til storrumskontorer.

Kort om løsningen

10 store komfortventilationsanlæg etableres til at forsyne de 5 etager.
Systemet er zoneopdelt og behovstyret, for den bedste komfort og samtidig mest miljøvenlige løsning.