Hotel Scandic – Kødbyen

370 hotelværelser - Konferencecenter - Restaurant - 2 etagers P-kælder

Hotelbyggeri

Som en del af Skelbækgades store byfornyelsesmasterplan har området fået et tiltrængt løft både fysisk, socialt og kulturelt. Villingshøj & Messerschmidt Klimateknik har i den forbindelse udført ventilationsentreprisen i 2 af de nye byggerier: Scandic Hotel – Kødbyen og nabo byggeriet SOPU. VM blev i dette projekt inddraget tidligt i projekteringsfasen og det bidrog til en hurtig og smidig byggeproces.

Kort om løsningen

Entreprisen bestod af opvarmning og køling via fancoils af 370 hotelværelser.
Ventilation af industrikøkken med kul grill herunder restaurant medplads til ca. 400 personer.
Komfortventilation af konferencecenter med plads til 400 personer.
Ventilering af 2 etagers P-kælder.