Rovsingsgade 68

- Konvertering fra lagerbygning til kontor

Kontorbyggeri

Lagerbygningen, opført af et flyttefirma i 1963, har igennem en del år stået ubrugt hen og gået i forfald.
Bygningen er nu vækket til live efter en totalombygning.
Planløsningen er storrumskontorer, der strækker sig i den fulde længde af bygningen, hvor alle installationer er synlige og bidrager til et råt og rustikt look.

Kort om løsningen

4 store komfortventilationsanlæg er placeret på taget og via 4 skakter forsyner de 3 etager.
Systemet er zoneopdelt og behovstyret, hvilket giver den bedste komfort og samtidig er den mest miljøvenlige løsning.

I denne sag blev Villingshøj og Messerschmidt Klimateknik inddraget tidligt i projekteringsfasen og har bidraget til en hurtig og smidig byggeproces.